Select Page

Vi kan hjälpa dig med

Sotning och brandskyddskontroller.

I samband med ordinarie sotning utför vi även en kontroll av takskyddsanordningar.

Sänker bränslekostnader. 

Sot och beläggningar på eldstadens värmeupptagande ytor ökar bränsleförbrukningen. Regelbunden sotning kompletterad med kemisk rengöring ger väsentligt bättre bränsleekonomi.

Kontrollerar säkerheten på värmeanläggningen.

En felgjord värmeanläggning eller en icke fungerande säkerhetsutrustning medför stora risker för såväl egendom som människor om brister inte upptäcks i tid. För din säkerhet – och Din Plånboks skull !

Vi totalrensar dina ventilationskanaler. 

Vi har modern utrustning för att kunna rengöra alla typer av kanaler och värmeanläggningar.

Låt skorstensfejaren ta en titt på dina ventilationskanaler och ge förslag till åtgärder !

Vill du veta mer ?

Ring Umeå Andra Sotningsdistrikt AB.
Tel 090 – 130 849
Vindeln Sotningsdistrikt
Tel 0933 – 109 60

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se