Select Page

Kontroll

Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar som det är tänkt.

Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1273), som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.

Vid den första besiktningen kontrolleras:

att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter

att ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska

att ingen smuts finns i kanalerna som kan spridas i byggnaden

att instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga

Vid återkommande besiktning kontrolleras:
att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk

samma som i punkterna 2-4 i första kontrollen.

De återkommande kontrollerna ska genomföras vart tredje till vart nionde år, beroende på typ av byggnad. Den som utför funktionskontroll ska vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket eller lokal behörighet av kommunen. Skorstensfejaren har behörighet att utföra funktionskontrollen, och har dessutom mångårig erfarenhet av ventilationsanläggningar och inreglering.

Vid besiktningen förs ett protokoll. Om det vid kontrollen visar sig att det finns brister i ventilationssystemet, är husets ägare ansvarig för att dessa genast åtgärdas, annars kan husägaren i värsta fall dömmas till att betala böter.
Skorstensfejaren känner väl till alla typer av ventilationssystem och har dessutom den senaste utrustningen för att rengöra och avhjälpa olika brister i systemet.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se