Select Page

Skötselanv. ventilation

UFILTER

Både till- och frånluftsfilter bör bytas minst 2 gånger per år.
Mellan filterbyten bör man t ex vid storstädning, dammsuga filtren rena.
Det är väldigt viktigt att filtren placeras på rätt sätt. Kontrollera skötselanvisningarna från leverantören.

FETTFILTER VID KÖKSFLÄKT

Fettfiltret sitter oftast under spiskåpan i ett plastgaller. Det kan också vara av metall och sitta i en ram.
Det är av flera orsaker viktigt att diska fettfiltret ofta. Först och främst för att förhindra att fettpartiklar lossnar från filtrets översida och ger fettansamling i imkanalen och där förorsakar brand. Men också för att det fett som filtret fångar upp, inte ska bli gammalt och börja lukta illa.
Handdiskmedel kan användas till alla typer av fettfilter. Maskindiskmedel däremot kan ge en viss missfärgning på filterramar av aluminium.
OBS! Om inte fettfiltret rengörs föreligger brandrisk.

VÄRMEVÄXLARE
Värmeväxlaren bör rengöras 2 gånger per år med hjälp av varmt vatten och milt rengöringsmedel, använd duschen för bra resultat.
Var observant vid in- och urtagning av värmeväxlaren så att lamellerna ej skadas.
Värmeväxlaren skall sitta med pilen uppåt.

FLÄKTAR

Fläktarna bör rengöras 1 gång per år. Vid rengöring måste fläktarna plockas ner. Fläktarna rengörs med hjälp av t ex en liten borste.
Balansvikter får ej flyttas på vid rengöring.
OBS! Vatten får ej spolas på fläktarna.

LUFTDON
Luftdon finns både inomhus och utomhus. Luftdonen bör rengöras
2 gånger per år
Luftdonen kan rengöras genom att ta bort (drag rakt ut) donet och spola det med varmt vatten.
OBS! Ändra ej donets inställning

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se