Select Page

Självdrag och ventilation

Självdragsventilation (S)

I äldre hus finns ofta inget genomtänkt ventilationssystem, utan man förlitar sig på ”naturlig” ventilation. Luft utifrån (tilluft) kommer in i huset genom otätheter vid bland annat fönster och dörrar, genom vädringsfönster och uteluftsdon. Den ”använda” inneluften försvinner ut genom frånluftsdon i kök och badrum. Eftersom hela systemet bygger på skillnaden i tyngd mellan kall uteluft och varm inneluft, har systemet nackdelen att det fungerar endast vid stora temperaturskillnader. Det är alltså mer effektivt på vintern än på sommaren. Självdragsprincipen fungerar endast i äldre relativt otäta hus.

Mekanisk frånluftsventilation (F)
Här har man satt in ventiler i taket kopplat till fläktsystem som suger ut luft från badrum, tvättstuga och kök. Tillluften kommer in på samma sätt som vid självdragsventilation, men fläkten gör att luftväxlingen fungerar ungefär lika bra både sommar och vinter.

Mekanisk från- och tilluftsventilation (FT)
Nybyggda hus är vanligtvis mycket tätare än äldre. Här är huset oftast försett med ett balanserat ventilationssytem, där luftflödet både in i och ut styrs av fläktar. Fördelen med ett balanserat system är att man har kontroll över luftväxlingen, och därigenom kan ställa in det så att ventilationen blir optimal under alla årstider och rätt fördelad i husets olika rum.

Mekanisk från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX)

Vill man spara uppvärmningskostnader genom att inte släppa in så mycket kall luft i huset, kan man bygga in en värmeväxlare i det balanserade ventilationssystemet.
Värmeväxlaren överför värme från den inneluft som går ut till den nya luft som är på väg in. Den inkommande luften kyler då inte ner lika mycket och man behöver inte höja värmen i samma utsträckning. Man bör dock inte stirra sig blind på den energivinst man kan göra genom en värmeväxlare. Tänk på att det krävs energi också för att driva luften genom värmeväxlaren, vilket minskar besparingen.

ATT TÄNKA PÅ

Genom ett kontrollerat ventilationssystem och ett välisolerat hus kan man göra stora energibesparingar. Det finns undersökningar som visar att det kan skilja ca 3000 kWh
om året i energiförbrukning mellan ett gammalt ”självdragshus” och ett välisolerat hus
med lika effektiv ventilation

Skorstensfejaren – en totalpartner i ventilation och värme!

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se