Select Page

Föroreningar inomhus

Föroreningar i luften finns som partikelformiga föroreningar som tobaksrök, mineralfiber och dammkvalster och gasformiga föroreningar som koldioxid, formaldehyd och svaveldioxid.

De partickelformiga föroreningarna kan hållas under kontroll med ventilationsfilter. De skulle krävas mycket komplicerad apparatur att rena luften från gasformiga föroreningar. De enklaste att hålla nere alla former av luftföroreningar inomhus är helt enkelt att byta luft i rummen regelbundet och ofta.

Var kommer föroreningarna ifrån?

De vanligaste föroreningskällorna i en bostad

– material i byggnaden, inredningen och möbler
– tobaksrökning
– radon från marken eller byggnadsmaterialet
– mikrobiologisk tillväxt som mögel och kvalster
– öppen förbränning(från exempelvis gasspis)
– rengöringsmedel och dylikt
– matlagning
– människor och djur
– utifrån kommande föroreningar som trafikavgaser eller rök från omgivande industrianläggningar

OM RADON

Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. De så kallade ”radondöttrar” som bildas av radonet kan fastna på damm i rummet som i sin tur andas in av människor och fastnar i luftvägar och lungar. Forskning visar att de som varit utsatta för höga doser av radon lättare drabbas av canser.
Radon kommer framförallt från marken men också från vissa byggnadsmaterial. Så kallad blåbetong som slutade tillverkas i mitten av 70-talet är ett material som avger mycket radon. Idag används inte sådant material i husbyggen.
Luftomsättningen har stor betydelse för koncentrationen av radon. Hög omsättning minskar risken för hög radonhalt i luften.

Mer om inomhusmiljö, ventilation och hälsa

Vill du veta mer om din inomhusmiljö och om vägen till ett ökat skydd mot ”sjuka hus-besvär”, allergier och astma? Ta en titt i biblioteket eller i bokhandeln.
Två exempel är Industriförbundets ”Ditt inomhusklimat” som svarar på de flesta vanliga frågorna och SABO-företagens rappport ”Inomhusklimat”. Du kan också vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.
Vill du få fördjupad kunskap om allergier och astmabesvär kan Du också ringa eller skriva till
Folkhälsoinstitutet
Olof Palmes gata 17
103 52 Stockholm
tel 08-56613500 fax.- 08-56613505. Folkhälsoinstitutet har en bred information med både broschyrer, affischer, videofilmer och tidskrifter som du kan beställa genom deras distributionstjänst. Här finns också forskningsrapporter att tillgå.
Du kan naturligtvis också konsultera din skorstensfejare. I yrkeskåren finns en samlad erfarenhet om ventilation och resultat från arbeten med förbättrade inomhusmiljöer.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se