Select Page

Ventilation

Vi tillbringar ungefär 90% av vår tid inomhus och är därför beroende av att vårt inomhusklimat är bra. Under 70-talet tätades många hus för att man ville hushålla med energin, och hus byggda efter 70-talet är i regel mycket täta. En vanlig följd av detta är dålig ventilering, något som antas ligga bakom allt från allergier och andra sjukdommar till kostsamma ”sjuka-hus” -skador som t.ex. mögel. WHO uppger att upp till ca 30% av alla hus i den industrialiserade världen kan betraktas som sjuka.

Idag lider vart tionde barn av astma och fyra av tio barn har någon form av allergi. Vuxna klagar också i allt större utsträckning över symtom som trötthet, huvudvärk, problem med luftrören och klåda – besvär som upphör när de lämnar en viss byggnad eller befinner sig utomhus. Det finns två enkla sätt att förebygga dessa problem:
Se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere.
Hög luftfuktighet ökar risken för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har luften mer än 50% relativ fuktighet utgör den en grogrund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster. De avger alla ämnen som kan vara obehagliga eller direkt ohälsosamma. Fukt undviks genom att avdunstning förhindras. Genom att lägga locket på kastruller, undvika ymnigt duschande och badande samt att inte ha alltför många krukväxter kan man i de flesta hus hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå. Men viktigast av allt är att se till att ventilationssystemet är rent och funktionsdugligt. Om du trots kontrollerad ventilation och vädring misstänker att din bostad har hög luftfuktighet, eller ser tydliga tecken på det som t.ex. fuktfläckar, röta, mögel eller kondens på glasrutor, eller vill göra en ”hälsokontroll” av ditt hus, kontakta Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Regelbundna kontroller minskar riskerna

I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Luftgångarna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt din skorstensfejarmästare regelbundet inspektera ditt system och rengöra luftkanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bätre om natten – och vara piggare om dagen.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se