Select Page

Imkanal

BBR 6:241 Installationer – allmänt

Godtaget exempel på rensningsanordningar till ventilationskanaler.

a) Renslucka sätts in i varje brytpunkt med mer än 45 grader inriktningsändring.
b) En kanal eller kanaldel som lutar mer än 45 grader från lodlinjen förses med rensluckor på minst var femte meter för imkanaler och kanaler från utrymmen med hög funkt- och dammalstring samt på minst var tjugonde meter för övriga till- och frånluftskanaler.
c) En kanals invändiga tvärsnitt bör vara minst 70 mm.
d) Inga vassa friliggande instick bör förekomma.
e) Kanaler som inte avses att monteras ned vid rensning bör anordnas så att rengöringsvätska lätt kan avledas.
f) Skåpinredningar ovan spisfläktar eller spiskåpor bör anordnas så att bakomliggande rensluckor eller demonterbara kanaldelar är lätt åtkomliga.
g) Renslucka monteras vid dimentionsförändringar, spjäll och fasta mätuttag.
h) Stigarkanalers topp respektive botten, förses med rensluckor.

BBR 5:515 och 5:6522 Imkanal småhus, flerbostadshus

BBR 5:515 och 5:6522 Imkanal större kök

Exempel på godtagbart utförande av imkanal från större kök.
(>30 portioner/måltid)
Se även SBFs ”Ventilation och Brandskydd”

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se