Select Page

Skydd mot brand 3

Yttertemperatur på brännbar byggnadsdel eller fast inredning får högst vara 85° C.

Eldstäder och eldningsapparatur bör placeras med de minsta avstånd till byggnadsdelar eller fast inredning av brännbart material som anges nedan.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se