Select Page

Eldstadsplan värmepanna

Eldstdsplan skall ha en sådan utsträckning och vara av sådant material att antändning av golvet inte kan ske.

Råd för mindre fastbränsleeldad värmepanna:

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se