Select Page

Rökkanal-Allmänt 1

Rökkanal eller schakts utsida får inte överstiga 100 grader C.

Yttertemperaturen på brännbar byggnadsdel får inte överstiga 85° C.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se