Select Page

Rökkanal-Plac., täthet

Funktionskrav på schakt som omsluter en rökkanal

* Säkerställa avstånd till brännbart material
* Avleda eventuell utläckande rökgaser
* Hindra brandspridning vid soteld
* Hålla för eventuell ”kolaps” av rökkanalen
Exempel på godtagbar lösning av schakt till stålrörsskorsten med en högsta yttertemperatur av 100° C och högsta effekt på 60 kW i småhus

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se