Select Page

Rökkanal-Material

Exempel på godtagbar lösning av skorstensutförande vid en högsta rökgastemperatur av 450 grader C och yttertemperatur på isoleringen av 80 grader C och en högsta effekt på 60 kW.

Stålrörsskorsten:

4 mm rosttrögtstål (ex.v. Corten)
eller 2,5 mm syrafast stål SS 2343

2 x 30 mm stenullsisolering. Densitet lägst 100 kg/m3.
Termostabilitet på minst 1 000 grader C.

Schakt för flerbostadshus
Schaktväggar av tändskyddande beklädnad, ej gips. Monterade på invändiga stålprofiler.

Schaktväggen kan behövas kompletteras för att uppnå erfoderlig I-klass

Schakt för en brandcell (småhus)

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se