Select Page

Uppstigningsan. skorsten

Skorstenshöjd större än 1,2 m – uppstigningsanordning

(Fast stege fordras inte om tillsyn eller skötsel
ändå kan ske på ett betryggande sätt, se BBR 8:2425).

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se