Select Page

Taket

För att en skorstensfejare, plåtslagare och andra skall kunna arbeta utan onödigt hög risk för olyckor finns särskilda regler för säkerhetsanordningar på tak. Det finns normer för husen när de byggs, men tänk på att föreskrifterna för takskydd gäller retroaktivt. Vad om gäller just ditt hus kan komma att ändras.

För de flesta småhus gäller vissa generella regler.
En lös stege med permanent glidskydd vid takfoten kan användas om fasadens höjd vid uppstigninsstället är högst 4 m. Stegen bör vara ca 40 cm bred. Är fasaden högre än 4 m krävs fast stege.

Om skorstenen befinner sig mer än 1 m från uppstigninsstället och taklutningen är mer än 1:4 (hus byggda efter 1/7 1981 1:10) skall en av följande anordningar finnas:

takbrygga med bredd 30 cm
fast takstege med bredd 30 cm
gångnockpannor med bredd 25 cm

För envåningshus byggda före 1980 kan en lös stege ”betryggande upplagd” godtas. För husbyggda efter 1.7 1981 gäller ej gångnockpannor.

Fast stege med bredd 30 cm ska vara monterad på skorstenen om den är högre än 1.2 m eller vid basen större än 1 m2.

Runt takfönster större än 60-80 cm ska ett räcke med höjd 50 cm eller en upphöjning på minst 35 cm finnas, om rutan inte bär personlast och är så belägen att den kan beträdas.

För hus byggda efter 1/7 1981 och som har fasadhöjd över 4 m krävs oavsett taklutning ett nockräcke eller en takbrygga i vilken en lina kan fästas, alternativt en takbrygga och fästöglor.

Det är viktigt att känna till vad som gäller för det egna huset. Reglerna för just din villa kan du få genom Boverket (se telefonlista).

Ansvarig för att reglerna följs är fastighetsägaren. Underlåtelse att följa föreskrifterna kan få påföljder. Den ansvarige kan tvingas åtgärda bristen eller också kan myndigheter utföra åtgärden på den ansvariges bekostnad. Böter eller i värsta fall fängelse kan komma i fråga.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se