Select Page

Dubbelpannor

 

Olja/fasta bränslen I en dubbelpanna finns två förbränningsrum (till skillnad från kombipannan där det endast finns ett). I det ena eldas olja, i det andra ved, pellets eller bricketter. Fördelen med att kunna växla mella de olika bränsletyperna är att man kan använda det som är billigast för tillfället. Nackdelen är att den vedeldade delen av pannan aldrig kan komma upp till samma effektivitetsgrad som en helt vedeldad panna. Dubbelpannor är inte särskilt vanliga idag.

KOMBIPANNOR

Olja/el. En kombinerad olje- och eluppvärmd panna är den vanligaste typen av värmeanläggning och också den som oftast rekommenderas till den husägare som vill byta sin gamla oljepanna. Den stora fördelen med en kombinationspanna är att man kan variera bränslet efter vad som är billigast för tillfället. Under högtarifftid eldar man med olja, under lågkostnadstid med el. I moderna pannor finns system som ser till att växlingen sker automatiskt vissa tider på dygnet. Pannan ställs in så att det billigaste energislaget alltid används.

Olja/ved. Enligt samma princip som ovanstående kan man växla mellan ved och olja. Det blir något besvärligare då vedpannan kräver mer skötsel. Jämfört med en helt vedeldad panna kan kombipannan inte heller komma upp i samma effektivitet när den eldas med ved. En annan nackdel är att pannan bör sotas efter varje vedeldning, eftersom risken för soteld annars är stor när man återgår till oljeeldning. Har man dock tillgång till billig ved kan det löna sig i längden att variera bränslet.

El/ved. El och ved kan också kombineras. Fördelen med detta är en större säkerhet – pannan kan var igång även vid elavbrott. I den el-/vedeldade pannan installeras elpatroner i ackumulatortanken, som värmer vattnet när man inte eldar. En äldre elpanna kan också fungera parallellt med en ren vedeldad panna. Den helt vedeldade pannan har alltid en högre effektivitetsgrad än en kombipanna som eldas med ved.

olja/ved/el. I denna typ av panna finns både en oljebrännare, en eldstad för fast bränsle och elpatroner. Här kan man variera mellan alla typer av bränsle. Fördelen är naturligtvis att man kan variera sig och alltid använda det för tillfället billigaste bränslet. Nackdelarna är samma som när det gäller övriga kombipannor med ved – besvärligare skötsel och något lägre effektivitetsgrad än en helt vedeldad panna.

SPECIALPANNOR
Rökkanal, panna med tillhörande eldningsapparat som har en sådan konstruktion som, från brandskyddssynpunkt, medför varaktig effektivförbränning
En enhet bestående av rökkanal, panna och tillhörande eldningsapparat med t.ex. pulserande förbränning eller annan speciell konstruktion och som, från brandskyddsynpunkt, medför varktig effektiv förbränning

MILJÖGODKÄNDA
Panna som, från brandskyddsynpunkt, är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av fasta bränslen.
En värmepanna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren och försedd med anordning för erfoderlig värmelagringförmåga (t.ex. s.k. ackumulatortank) eller annan speciell konstruktion och som, från brandskyddssynpunkt, medför effektiv förbränning.

Eldningsapparat som, från brandskyddssynpunkt, är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av fasta bränslen.
En eldningsapparat med automatisk inmatning av bränsle och reglering av förbränningsluft-tillförsel eller annan speciell konstruktion och som, från brandskyddssynpunkt, medför effektiv förbränning.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se