Select Page

Enkelpannor

 

Olja. En enkel oljepanna består av en oljebrännare som värmer luft eller vatten vilket sedan distribueras genom luftsystem eller vattenfyllda radiatorer. Oljepannor har en livslängd på ca 15-20 år, men brännaren kan behöva bytas efter ca 10 år. Äldre oljepannor förlorar effektiviteten med åren, vilket gör dem dyrare i drift, medan moderna oljepannor har en högre effektivitetsgrad. Även ur miljösynpunkt är de moderna pannorna betydligt bättre, men generellt gäller att man bör vara noga med pannans inställning för att släppa ut så lite föroreningar som möjligt. En oljepanna kräver årlig tillsyn och skötsel. Så länge oljepriserna ligger på en låg nivå, är värmesystemet relativt billigt, men med enkelpanna tar man en ekonomisk risk när man gör sig helt beroende av en typ av bränsle.

Ved. I en vedeldad panna finns en eldstad som med jämna mellanrum måste fyllas med ved, briketter eller pellets. Elden värmer vatten som sedan cikulerar. En vedpanna fungerar bra för den som har fri tillgång till ved. Då blir den billig i drift, och dessutom gör den värmealstringen helt oberoende av el, vilket ger säkrad värmeförsörjning även vid elavbrott. Observera dock att vissa vedeldade pannor har fläktar som drivs med el.
Nackdelen med vedeldade pannor är att de sprider rök och eldningsavfall. Vid felaktig eldning kan vedeldade pannor sprida rök och eldningsavfall. För att få installeras i tätbebyggt område krävs att pannan är miljögodkänd. Detta i sin tur kräver att man eldar mot en ackumulatortank.

El. I den vanligaste typen av elpanna värms cirkulerande vatten upp av elpatroner. Det finns också ackumulerande system, där vattnet värms under en del av dygnet för att sedan distribuera jämn värme. En nackdel med elvärme är att man är beroende av elpriset. Elpriset varierar över dygnets timmar, vilket gör uppvärmningen dyrare dagtid. Kostnaden kan påverkas genom att man är mer sparsam under högtarifftid, eller genom att skaffa en ackumulatortank som behåller värmen även till den dyrare tiden. Elvärmesystem är annars bra för närmiljön.

Oljekasett. Oljekasetten är en ny typ av enkelpanna som saknar inbyggd varmvattenberedare. En undersökning från konsumentverket visar att oljekasetten oftast har högre verkningsgrad än oljepannor och kombinerade olje- och elpannor. En oljekasett kan också kopplas till en elpanna, om man vill använda den till att även värma varmvattnet.

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se