Select Page

Värmepannor/Lokaleldstäder

De vanligaste uppvärmningsformerna i Sverige är oljeeldning, vedeldning och elvärme. Ovanligare är kol, koks och alternativa metoder som till exempel solvärme. Det finns tre huvudtyper av uppvärmningssytem: vattenburna system, luftburna system och direktverkande elsystem. I svenska småhus är det vanligaste uppvärmningssättet vattenburen värme som alstras av en oljepanna. Den vanligaste typen av panna är en kombipanna, som går att driva med både olja och el.

Den som använder olja eller ved som värmekälla behöver regelbundna besök av skorstensfejaren.

Skorstensfejaren kan hjälpa dig att: 
Sänka brandrisken och avlägsna sot, tjära och andra beläggningar.
Trimma in ditt system till att ge maximalt med värme till minimal bränsleåtgång.
Rengöra och tilläggsisolera värmepannan så att den drar minsta möjliga mängd energi.
Skyddsbehandla din oljepanna mot korrosion om den står oanvänd.
Kontrollera din säkerhetsutrustning.
Hitta läckor och otätheter där dyrbar energi går förlorad.
Skorstensfejaren – en totalpartner i ventilation och värme!

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se