Select Page

Sotningsfrister/Brandskyddskontroll

Hur ofta skall det sotas och kontrolleras

Lagen om Skydd mot olyckor SRVFS 2005:9.

Utvalda delar
 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning och brandskyddskontroll skall utföras.

Enligt 22 § räddningtjänstförordningen får kommunen meddela föreskrifter om kortare frister.

Frister:
Åtta till tio veckor ( 4 ggr/år )
Vedpannor, vedspis i restaurangkök.

Sexton till tjugo veckor ( 2 ggr/år )
Keramiska vedpannor med ackumulatortank, pellets, köksspis i enskilda
hushåll.
Tre ggr /år imkanal i Storkök samt restaurangkök

Ett år;
Oljepanna över 60 kW, lokaleldstad för uppvärmning, imkanal i uppvärmningskök.

Två år;
Oljepannor under 60 kw, större panncentraler med
kontinuerlig övervakning av kvalificerad personal.

Tre år;
Lokaleldstad för trivseleldning, eldstäder i Fritidshus och man har en förbrukning på mindre än 500 kg ( ikubik ) per eldningssäsong. Gaseldning

Ett år;
Lokaleldstad (braskaminer & kakelugnar som utgör den primära källan för uppvärmning av lokalen där eldstaden är uppställd) eller att man förbrukar mer än 500 kg ( 1 kubik ) ved per eldningsäsong i sin lokaleldstad

BRANDSKYDDSKONTROLL

Värmepannor
Om eldning sker med fasta bränslen skall kontrollfristen vara 3 år.
Sker eldning med annat bränsle (olja)skall kontrollfristen vara 6 år.

Köksspisar
Om eldning sker med fasta bränslen skall kontrollfristen vara 3 år.
Om eldning sker för enskilt hushålls behov och inte eldstaden är den primära källan eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus skall kontrollfristen vara 6 år.

Lokaleldstäder
För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av utrymme där eldstaden finns skall kontrollfristen vara 3 år.
Om inte lokaleldstaden inte är den primära källan för uppvärmning skall kontrollfristen vara 6 år.
Det samma gäller för fritidshus.

För Imkanal Storkök samt restauranger gäller en Brandskyddskontrolls frist på 2 år

Kontakta oss

Telefon

Umeå 090-13 08 49
Vindeln 0933-109 60

Fax 090-774766

Adress

Lärlingsgatan 38
904 22 Umeå

E-post

info@umesotning.se