Vad kan vi erbjuda?

Utöver sotning erbjuder tjänster inom:

– Ventilation
– Besiktningar
– Obligatorisk ventilationskontroll
– Filter
– Inreglering
– Rökgasanalyser (pellet och olja)

Vi lämnar kostnadsfri offert på våra tjänster

Ni kan även teckna avtal för service, löpande underhåll, filterbyten mm