Skydd mot brand 3

Yttertemperatur på brännbar byggnadsdel eller fast inredning får högst vara 85° C.

Eldstäder och eldningsapparatur bör placeras med de minsta avstånd till byggnadsdelar eller fast inredning av brännbart material som anges nedan.