Skydd mot brand 2

Yttertemperatur på brännbar byggnadsdel eller fast inredning får högst vara 85 grader C.

Exempel på godtagbara lösningar: