Skydd mot brand 1

Exempel på godtagbar lösning vid installation av spis.