Rökkanal-Allmänt 2

Råd 5:431

Vid högst 85° C bör avståndet vara 100 mm luft till brännbar byggnadsdel

Kanalerna 1 och 2 är rökkanaler från värmepannor eller liknande eldstäder. Kanalerna 3, 4 och 6 är ventilationskanaler. Kanal 5 är rökkanal från öppen spis. Områdena A, B och C är de delar av skorstenens tvärsnittsyta som skall anses utgöra omslutningsväggarna till kanalerna 1, 2 resp. 5