Rökkanal-Allmänt 1

Rökkanal eller schakts utsida får inte överstiga 100 grader C.

Yttertemperaturen på brännbar byggnadsdel får inte överstiga 85° C.