Rökkanal-Höjd mm

Exempel på godtagbar skorstenshöjd vid fastbränsleeldning och huset placerat längs med huvudsaklig vindriktning