Rökkanal-Iso. av stålrör

1. Att på förpackningen av mattan skall finnas angivet om mattan är avsedd att isolera rökkanaler med.

2. Att stålkanalen är försedd med max 10 mm långa stålstift vilka har till uppgift att hålla isoleringen på plats.

3. Att kanalen provtrycks innan den isoleras.

4. Att isoleringen sker i två skikt med förskjutna skarvar.

5. Samtliga skarvar skall sys med förzinkad ståltråd.

6. Beställ besiktning av isolering och schakt hos sotningsväsendet.

TÄNK PÅ ATT VID SOTELD TAR ISOLERINGEN SKADA OCH MÅSTE DÅ TROLIGEN BYTAS UT!