Eldstadsplan värmepanna

Eldstdsplan skall ha en sådan utsträckning och vara av sådant material att antändning av golvet inte kan ske.

Råd för mindre fastbränsleeldad värmepanna: