Uppstigningsan. skorsten

Skorstenshöjd större än 1,2 m – uppstigningsanordning

(Fast stege fordras inte om tillsyn eller skötsel
ändå kan ske på ett betryggande sätt, se BBR 8:2425).