Infästning av takskydd

Hållare för takstegar Se HusAMA X6.211, utförandeföreskrifter SS 83 13 32 (1), funktionskrav.