Lagen

Räddningstjänstlagen och Räddningstjänstförordningen är två av de lagar och föreskrifter som styr sotningen i vårt land.