Dagens skorstensfejare

Ny teknik har förändrat skorstensfejarens arbete och dagens välutbildade yrkesmän har en rad nya uppgifter vid sidan av rengöringen av rökkanaler. Deras kompetens spänner över ett brett fält.

På Statens Räddningsskola i Roserberg, norr om Stockholm, utbildas skorstensfejarna. 300 studerande tas emot varje år och här kursas man i både teoretiska och praktiska ämnen. Grundutbildningen för en skorstensfejare är obligatorisk och tar 15 veckor, fördelade på tre år. Däremellan sker praktiskt arbete på det egna distriktet. Räddningsskolan är statlig och utbildningen, som sker i internat betalas av staten. Arbetsgivaren betalar lön under utbildningstiden och kostnaderna för internatvistelsen på skolan.

Drygt 60 procent av utbildningen är teoretisk, resten är praktiska moment. Här omfattas ett flertal breda ämnen – allt ifrån yrkesteori och yrkesteknik, uppvärmnings- och ventilationsteknik, till husbyggnadsteknik, energihushållning, lagar och förordningar, arbetsplanering och administration.
Den högsta nivån i skorstensfejarnas yrkesutbildning är examen i en teknikerklass och som slutmål examen som skorstensfejaringenjör. Ingenjörslinjen tar tre gånger fem veckor, fördelade på ett år och ger mästarkompetens, behörighet att erhålla en tjänst som mästare i något distrikt. Den som vill bli mästare har därför minst fem år i yrket.

Att dagens skorstensfejare får allt mer omfattande utbildning inom ventilation och inomhusmiljö, som komplement till den traditionella säkerhetsaspekten vid förebyggande av brand, är målinriktat. Världshälsoorganisationen WHO bland många andra påpekar att samhället måste börja ta ett större ansvar för den försämrade inomhusmiljön i den industrialiserade världen. Vi människor tillbringar mer än 90 procent av vår tid inomhus. Att medverka till att ge det klimatet en bättre kvalité är en viktig uppgift för de 300 sotningsdistrikten i Sverige. Därför är också dagens skorstensfejare så mycket mer än bara en rengörare. Han måste kunna arbeta med avancerad teknik, göra kalkyler och beräkningar men också kontinuerligt kunna arbeta med kreativa lösningar för kunden. Ur hälsosynpunkt- men också ur ekonomiskt perspektiv. I tider med ökande energikostnader blir skorstensfejarens breda kunskaper allt viktigare. Med mer än 400 års yrkestradition och modern utbildningen är skorstensfejaren en resurs för hela samhället.