Ventilationskontroll

Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar som det är tänkt.
Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1273), som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.

Vi utför alla typer av funktionskontroller

Hör med oss, så lämnar vi pris.