Ventilation

Vi rengör och har service på ventilationsanläggningar.

Vi har lång erfarenhet och arbetar med den senaste rengöringstekniken, samt anspassar både metod och utförande efter beställarens önskemål.

* Rensning av alla förekommande ventilationssystem
* Byte av filter, don, fläktar och övriga tillhörande detaljer och utrustning.
* Undersökning samt åtgärder vid ventilationsproblem.
* Underhåll och service.
* Injustering av ventilationssystem.
* Täthetsprovning och läckagemätning av kanaler och system.